Den tredje dagens kyla

Den tredje dagens kyla – John Marsden

Original title: The Third day, The Frost

I give this book 3.5 stars out of 5 possible.

Den tredje dagens kyla är den tredje boken i serien om ungdomarna som hittills har lyckats att hålla sig undan soldaternas grepp under belägringen i Australien.

De två föregående böckerna heter I morgon när kriget kom (Tomorrow When The War Began) och När natten är som mörkast (In Dead of the Night). Nästa bok i serien heter Nu är mörkrets tid (Darkness, Be My Friend).

Spännande hur en bok kan ha ett slut som kan avsluta en hel historia men göra ett perfekt slut för en fortsättning om författaren så önskar. Det är inte alla böcker som kan ha det och samtidigt inte göra någon missnöjd genom att utelämna någonting.

About Yrsha

I love reading, writing and sending letters and postcards. I have (too) many plants and enjoy being out in the forest.
This entry was posted in Swedish and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s